Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Teorie i badania
Samoregulacja w uczeniu się - rozmowa "Meritum" z dr Shoshi Reiter
Autor: Dr Shoshi Reiter (tł. Małgorzata Gasik, Marek Kryśkiewicz)
Idea samoregulacji w procesie uczenia się to ogólne ujęcie dynamicznego i zmiennego zjawiska, gdzie uczeń sam jest odpowiedzialny za zarządzanie swoimi działaniami oraz samodzielne, osadzone w pewnym kontekście, uczenie się z zamiarem osiągnięcia pewnego celu naukowego. W procesie samoregulacji uczenia się zachowanie ucznia wyraża się poprzez jego motywację, osiągnięcia oraz samoocenę. Natomiast jego emocje, myśli i działania skierowane są na osiągnięcie określonego celu naukowego. Określenie celu naukowego, zaplanowanie strategii mającej umożliwić osiągnięcie tego celu, podejmowanie działań i monitorowanie postępu to proces spiralny, w którym wszystkie elementy oddziałują na siebie wzajemnie i powtarzają się z chwilą określenia kolejnego celu.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli