Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Teorie i badania
Szkolna sztywność i elastyczność
Autor: prof. Maciej Karwowski
Nawet zaawansowane procedury w rodzaju edukacyjnej wartości dodanej zawsze były i będą jedynie cząstką informacji o tym, co faktycznie dzieje się w szkole, jak rzeczywiście przebiega proces dydaktyczny, jaki panuje w niej klimat. To prawda, ale też przecież nikt rozsądny nie twierdzi, że wynik jednego czy dwóch egzaminów jest kompletną informacją o jakości edukacji w danej placówce. Jednak uzupełniony bardziej subtelnym opisem wiele wnosi do naszego zrozumienia, co faktycznie dzieje się w szkole i klasie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli