Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Samokształcenie
Lektura polecana
Autor: Małgorzata Taraszkiewicz
Recenzja

Howard Gardner ?Pięć umysłów przyszłości?

Wyd. Laurum, Warszawa, 2010Książkę tę polecam wszystkim, którzy myślą o edukacji w sposób panoramiczny, szerokoobrazkowy.

Edukacja nowej generacji nie może się odbywać według zasad, które zostały wypracowane ponad 100 lat temu, na potrzeby początków ery przemysłowej. Przyszłość ? która zaczyna się już jutro, wymaga nowej konfiguracji kompetencji, które zapewnią efektywne i odpowiedzialne funkcjonowanie na rynku pracy i w codziennym życiu.

Howard Gardner, znany jako twórca teorii Wielorakich Inteligencji, konceptu, który został uznany za największe osiągnięcie nauk humanistycznych 20.wieku, w recenzowanej książce, zajął się wytyczeniem celów edukacji nowego pokolenia.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli