Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Technologie informacyjne
eTwinning miejscem kształtowania kompetencji kluczowych
Autor: Elżbieta Gajek
Podjęcie przez uczniów i nauczycieli współpracy w projekcie eTwinning stwarza warunki do jednoczesnego i zintegrowanego kształcenia wszystkich kompetencji kluczowych. W artykule przedstawione są wybrane przykłady działań w projektach w odniesieniu do rozwoju kolejnych kompetencji. Wskazano w nim także, iż bezpieczne kontakty z rówieśnikami za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych motywują do aktywności i sprawiają, że uczenie się jest przyjemnością.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli