Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Technologie informacyjne
Odnowione spojrzenie na standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej
Autor: Prof. Maciej M. Sysło
Powszechnie oczekuje się, że każdy nauczyciel będzie nauczycielem technologii w takim samym zakresie, w jakim jest nauczycielem czytania, pisania i rachowania.

Ogromnym inwestycjom w strukturę informatyczną w szkołach nie towarzyszy jednak wystarczające wykorzystanie technologii w pracy własnej nauczycieli i na zajęciach z uczniami. Powody takiego stanu rzeczy leżą po części zarówno w systemie kształcenia nauczycieli, jak i w ofercie i organizacji ich doskonalenia. Jednym z elementów systemowego uporządkowania systemu kształcenia mogą stać się standardy określające zakres przygotowania nauczycieli i funkcje tego przygotowania w odniesieniu do pracy z uczniami i własnego rozwoju.

Nowoopracowane standardy przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych mają pomóc nauczycielom dostosować ich sposób nauczania, pracy i własnego rozwoju do warunków i wymogów globalnego społeczeństwa informacyjnego. Mogą też stanowić wspólny punkt odniesienia zarówno dla nauczycieli, wskazując im drogę własnego rozwoju, jak i dla instytucji kształcących i doskonalących.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli