Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Dobra praktyka
Z żabiej perspektywy - projekt edukacyjny w gimnazjum
Autor: Maria Daszko
Uwagi, spostrzeżenia i wnioski dyrektora szkoły na temat Rozporządzenia MEN z 20 sierpnia 2010 r. wprowadzającego obowiązkowy projekt edukacyjny do gimnazjum.

Minister edukacji nadała projektowi wysoką rangę poprzez wpis na świadectwie oraz wpływ na ocenę zachowania. Jednak dyrektywa nie funkcjonuje w spójnym systemie, bo z jednej strony każe uczyć planować, szacować, komunikować się?, a z drugiej na egzaminach zewnętrznych wymagana jest wiedza encyklopedyczna.

?Pojemne znaczenie umiejętności kluczowych są na dziś azymutem, któremu możemy nadać sensowny kształt według własnej inwencji i możliwości.?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli