Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Dobra praktyka
Collegium Futurum odpowiedzią na wyzwania dzisiejszej edukacji
Autor: Witold Kołodziejczyk
Myśląc o nowoczesnym sposobie funkcjonowania szkoły należy uwzględnić przede wszystkim obowiązkowe zastosowanie myślenia systemowego. Dziś nauczanie powinno być dopasowane do indywidualnych preferencji ucznia, stylów uczenia się, jego strategii rozwiązywania problemów. Jak wskazują badania, najlepszym sposobem na uczenie się jest umiejętność nauczania innych. Dużą rolę w szkole przyszłości powinno odegrać efektywne wsparcie nauczania. Zmienia się więc rola samego nauczyciela, który staje się osobą towarzyszącą uczniowi w jego doświadczaniu uczenia się. W takiej szkole ogromne znaczenie ma partycypacja w zarządzaniu, powierzanie odpowiedzialności i współudział uczniów w zarządzaniu nie tylko własnym procesem uczenia się, ale i w funkcjonowaniu szkoły.

W Collegium Futurum nowoczesne podejście do edukacji bazuje przede wszystkim na poznawaniu wiedzy w trybie indywidualnego toku nauczania, uzupełnieniu wiedzy poprzez wymianę doświadczeń, a także dużej roli samozarządzania i przejęcia odpowiedzialności za własne wybory. W tym celu efektywnie wykorzystuje się technologie cyfrowe, nowoczesne systemy komunikacji oraz zasoby sieci.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli