Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Dobra praktyka
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Łysowie
Autor: Elżbieta Bobryk
Artykuł prezentuje w jaki sposób udział w projektach finansowanych z EFS wpłynął na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Łysowie. Wybrane zostały następujące kompetencje: informatyczne, matematyczne, społeczne i obywatelskie, porozumiewanie się w językach obcych, kształtowanie umiejętności uczenia się.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli