Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Dobra praktyka
Projekt "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" - realizacja, badania i efekty
Autor: Małgorzata Danielak-Chomać
Przedmiotem opracowania jest ukazanie założeń i celów oraz wstępne omówienie efektów działań oraz badań prowadzonych w toku realizacji projektu ? Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju? realizowanego w latach 2008-2012 przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt konkursowy - Priorytet III ?Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści kształcenia.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli