Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Dobra praktyka
Kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów w programie "e-Akademia Przyszłości"
Autor: Dr Anna Okońska - Walkowicz
e-Akademia Przyszłości to ogólnopolski program rozwijania kompetencji kluczowych realizowany w 200 losowo wybranych gimnazjach ze wszystkich województw w Polsce. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. ? Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. ? Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt realizowany jest przez WSiP w partnerstwie z Combidatą. w okresie r. - 30.06.2013 r.

Projekt powstał jako odpowiedź na zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Doceniając wagę dokumentu w roku 2007 WSiP opracowały projekt zgłoszony na ogłoszony przez MEN konkurs grantowy dotyczący kształtowania siedmiu z ośmiu wymienionych w zaleceniu kompetencji kluczowych u polskich uczniów gimnazjów. Projekt otrzymał finansowanie i jego realizacja rozpoczęła się w 2009 roku.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli