Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Dobra praktyka
Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat"
Autor: Elżbieta Tołwińska- Królikowska
Za programem edukacyjnym realizowanym w projekcie stoi przekonanie o konieczności zaproponowania małym szkołom oferty uwzględniającej ich specyfikę. W procesie nauczania/uczenia się powinno się świadomie wykorzystywać zalety pracy z klasami łączonymi (w grupach zróżnicowanych wiekowo) i umożliwiać uczniom pracę grupową.Autorzy projektu uznali, że najlepszą metodą pracy dydaktycznej będą projekty edukacyjne realizowane w grupach złożonych z uczniów kl. I-III lub IV-VI. Wspólna praca uczniów w różnym wieku (trzy roczniki w grupie) powoduje integrację społeczności szkolnej, rozwój umiejętności społecznych, okazję do uczenia się dzieci młodszych od starszych.

Dla małych wiejskich szkół szczególnie ważne jest wdrażanie takich działań edukacyjnych, które pozwolą uczniom na poznanie swojego środowiska ? społecznego i przyrodniczego, zwiększenie identyfikacji z nim i budowanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia. Podczas realizacji projektów uczniowie mają nie tylko poznawać, ale i zmieniać świat wokół nich.

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz matematyczno-przyrodniczych jest zapewniony poprzez realizację przygotowanych scenariuszy zajęć, które jednak nauczyciel musi adaptować do swoich warunków pracy. Rozwój tych dwu kompetencji jest wspierany poprzez ocenianie kształtujące rozwijające trzecią kompetencję kluczową ? umiejętność uczenia się.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli