Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Nauczanie i uczenie się
Jak robią to inni
Autor: Anna Wiśniewska
Artykuł jest próbą porównania wybranych aspektów pracy nauczyciela i sposobów działania angielskiej i polskiej szkoły podstawowej. Poruszane są takie kwestie jak współpraca z rodzicami, indywidualne podejście do uczniów i ich możliwości, a także szczególne znaczenie nauki czytania. Są to osobiste refleksje oparte na półrocznym doświadczeniu pracy w brytyjskiej szkole.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli