Meritum nr 3 2011(22) KOMPETENCJE KLUCZOWE
Dział: Nauczanie i uczenie się
Współpraca nauczycieli warunkiem współpracy uczniów - z doświadczeń szkoleniowych OEIiZK
Autor: Ewa Kędracka, Małgorzata Rostkowska
Umiejętność współpracy nie występuje w sposób jawny na liście 8 kompetencji kluczowych Parlamentu Europejskiego i Rady, choć można jej śladów dopatrzeć się jako podstawy dla kompetencji społecznych i obywatelskich. Zaliczona została za to w nowej podstawie programowej do najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Współpracy powinna nauczać szkoła ? przez stwarzanie sytuacji sprzyjających uczeniu się we współdziałaniu. Aby było to możliwe, sami nauczyciele muszą umieć i chcieć współpracować.

Dlatego organizatorzy doskonalenia zawodowego nauczycieli w OEIiZK tak projektują swoje formy, aby uczestnicy mogli zdobywać doświadczenia ze współdziałania w grupie. Do takich działań należy Kurs e-learningowy "WebQuest ? jak to łatwo powiedzieć... i zrobić!" na platformie Moodle oraz curriki, czyli cykliczne spotkania poświęcone wspólnemu uczeniu się nowych narzędzi TIK.

Uzupełnieniem artykułu są wypowiedzi nauczycieli na forum zatytułowanym: "Współpraca? to takie trudne!"


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli