Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Technologie informacyjne
Jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób niemówiących lub z poważnymi zaburzeniami mowy?
Autor: Dr Anna Lechowicz
Od wielu lat obserwujemy rosnące zainteresowanie rodziców i nauczycieli możliwościami wykorzystania alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (AAC ? Alternative and Augmantative Communication), jak i technologii komputerowej w procesie edukacji dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie z ciężką niepełnosprawnością ruchową i złożoną nie są w stanie pracować na standardowej klawiaturze. Stąd też poszukiwanie innych urządzeń peryferyjnych do pracy i zabawy na komputerze, a także do kontaktów z kolegami i korzystania z zasobów internetowych. Jeszcze parę lat temu nie było możliwości kupienia w Polsce specjalistycznych urządzeń dających dostęp do komputera, takich jak: Intellikeys, trackballe, wyłączniki, Tracker Pro, które pozwalają zawiadywać komputerem poprzez dmuchanie, mruganie, wodzenie wzrokiem itp. Obecnie na rynku polskim można już kupić rozmaite specjalistyczne urządzenia.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli