Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Technologie informacyjne
Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na przykładzie nauki języka obcego
Autor: Dr Elżbieta Gajek
W artykule zostały przedstawione narzędzia cyfrowe, sprzęt i oprogramowanie, które mogą ułatwić uczniowi niepełnosprawnemu i z dysfunkcjami naukę języka. W wielu przypadkach technika uzupełnia braki, umożliwiając lub ułatwiając funkcjonowanie językowe człowieka.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) mogą pomóc ludziom o szczególnych potrzebach edukacyjnych w aktywności komunikacyjnej, w tym językowej. Pomagają też w pracy nauczycielom uczniów z zaburzeniami i dysfunkcjami. Ze względu na szybko następujące unowocześnienia sprzętu i uaktualnienia oprogramowania warto poszukiwać najnowszych rozwiązań technicznych w celu udzielenia pomocy konkretnemu uczniowi.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli