Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Dobra praktyka
Spotkania ze sztuką szansą na lepsze życie
Autor: Aleksandra Banach-Kaźmierczak
Częstym problemem osób niepełnosprawnych intelektualnie jest odtrącenie społeczne. Wielokrotnie są one nieakceptowane przez osoby najbliższe, które nie potrafią pogodzić się z dysfunkcją swoich dzieci. Dodatkowym czynnikiem niesprzyjającym funkcjonowaniu osób upośledzonych jest porównywanie ich osiągnięć z sukcesami ludzi sprawnych umysłowo. Dzieci niepełnosprawne czują się wówczas odtrącone, osamotnione, a tym samym pozbawione wiary we własne możliwości. Niskie poczucie własnej wartości, brak akceptacji, nieprzyznawanie się do siebie w znacznym stopniu utrudnia uzyskanie stanu równowagi. W tych okolicznościach niezbędne staje się wspomaganie rozwoju własnego "ja" tych właśnie osób.

Istotne jest również stwarzanie warunków, w których dotrzymają kroku osobom w pełni sprawnym intelektualnie. Jedną z niewielu dziedzin funkcjonowania, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu dzieciom upośledzonym, jest rozwijanie zdolności plastycznych. Działania te stają się ważnym krokiem w kierunku przełamania bariery uprzedzeń i osamotnienia, pomagają rozładowywać napięcia, uzdrawiają emocje. Są drogą wzmacniania poczucia swojej indywidualności i tożsamości.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli