Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Dobra praktyka
Edukacja włączająca w szkole w Łajskach
Autor: Marek Tarwacki
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach jest wiejską masową szkołą, w której od ośmiu lat gości edukacja włączająca. Czym jest edukacja włączająca? Jest możliwością bycia, kształcenia, wychowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w najbliższej szkole, do której uczęszczają siostra, brat, przyjaciel oraz rówieśnicy z sąsiedztwa.

Pewnego dnia do gabinetu dyrektora weszli rodzice z dzieckiem, u którego już na pierwszy rzut oka było widać niedostosowanie. Rodzice byli zdesperowani, a zarazem zmęczeni i nie mieli większej nadziei na przyjęcie ich dziecka do szkoły. Jak się okazało, u dziecka stwierdzono autyzm. "Słuchając rodziców, coraz bardziej nabierałem przekonania, że coś trzeba zrobić, w jakiś sposób pomóc. Zdecydowałem o przyjęciu chłopca do szkoły. Może był to odruch spontaniczny, ale teraz wiem, że tak należało postąpić. I tak rozpoczęliśmy przygotowanie szkoły do "nowego", ale jakże bardzo intrygującego procesu wprowadzania edukacji włączającej"....

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli