Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Nauczanie i uczenie się
Dzieci uchodźców
Autor: Joanna Żepielska
Każdego roku miliony ludzi zmuszane są do opuszczenia swoich domów, a często także ojczyzny, z powodu prześladowania ze względu na rasę, wyznanie i poglądy polityczne. Opuszczają swoje domy z powodu wojen, kataklizmów, reżimów totalitarnych. Ludzie Ci stają się uchodźcami. Decyzja o wyjeździe jest zwykle nagła, toteż porzucają swój dobytek. W drodze bardzo często dochodzi do rozdzielenia członków rodziny. Wielu uchodźców nie może już nigdy powrócić do swojego kraju.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 70 oraz Konwencja Praw Dziecka mówią o tym, że każde dziecko ma prawo do edukacji. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, edukacja jest w Polsce obowiązkowa dla wszystkich, także dla dzieci cudzoziemskich. O prawie do edukacji dzieci ubiegających się o status uchodźcy, objętych statusem uchodźcy lub mających ?zgodę na pobyt tolerowany? mówią przepisy europejskie i polska ustawa o systemie oświaty (w art. 94).

Coraz częściej w polskich szkołach pojawiają się dzieci ? uchodźcy. Edukacja jest dla nich niezwykle ważna, niezależnie od tego, jak długo będą przebywały Polsce. Wielu rodziców ? uchodźców zabiega o to, żeby dzieci chodziły do szkoły i pomaga im w nauce. Zdobywanie wykształcenia przez dzieci ? uchodźców jest dla nich ogromnie ważne. Daje im to możliwość zapewnienia normalnego życia.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli