Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Teorie i badania
Kształtowanie kompetencji społecznych w obecnym systemie edukacji zawodowej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy - raport z badań Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Autor: Jarosław Chojecki, Wojciech Pieniążek
Komentarz: Katarzyna Koszewska
Opracowanie: Arkadiusz Brzeziński
Projekt ?Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy?, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa mazowieckiego jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, firmy Agrotec Polska sp. z o. o. oraz City of Sunderland College (Anglia). Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2010 r. i potrwa do końca 2012 roku. Jego celem ogólnym jest podniesienie kompetencji społecznych uczniów szkół zawodowych województwa mazowieckiego.

Prezentowane badania, przeprowadzone na pierwszym etapie realizacji projektu, wykazały, że kompetencje społeczne powinny być kształtowane u uczniów wszystkich typów szkół zawodowych, gdyż są one niezbędne na rynku pracy w każdej grupie zawodowej. Owocem ww. badań jest m.in. wyodrębnienie trzech kategorii kompetencji społecznych, określonych umownie jako:
- tradycyjne, tj. sumienność i akuratność (związane z dyscypliną pracy),
- przydatne w gospodarce opartej na wiedzy,
- interpersonalne ? przydatne w zawodach usługowych, tj. komunikatywność, asertywność, bycie pomocnym.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli