Meritum nr 1 2011(20) SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE...
Dział: Teorie i badania
Rozważania o integracji
Autor: Wanda Agnieszka Jabłońska
Wszelkie doświadczenia, jakie nabywa człowiek na poszczególnych etapach swego życia, pozostawiają ślad w jego psychice, kształtują osobowość, rozwijają zdolności, umiejętności, tworzą przyszłą bazę do osiągnięć w dorosłym życiu.

Ważne są zatem doświadczenia, jakie zdobędą dzieci na etapie wczesnej edukacji, zwłaszcza edukacji o charakterze integracyjnym. Zmiana nastawienia do ludzi niepełnosprawnych, ich roli w społeczeństwie odbywa się powoli. Początkowo upomnieli się o nią dorośli niepełnosprawni, teraz zmiany wkroczyły do przedszkoli i szkół. Praktycy wiedzą, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. Kilka lat temu w publicznych przedszkolach czy szkołach nikt nie mówił o procesie integracji, niewiele osób widziało jej sens i konieczność. Dziś integracja jest naturalną sytuacją wychowawczą, edukacyjną, w szczególności zaś elementem życia społecznego.

Integracja ma na celu zlikwidowanie podziału między światem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Samo przebywanie dzieci ze sobą nie jest jeszcze integracją. Właściwie pojęta integracja ma miejsce wtedy, gdy dana placówka daje możliwość dzieciom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć we wspólnych zajęciach, a jednocześnie udziela im odpowiedniej pomocy i wsparcia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli