Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Dobra praktyka
Motywacja do nauki pierwszej pomocy i sugestie dotyczące prowadzenia szkolenia
Autor: Jarosław Woch
Edukacja dla bezpieczeństwa ma przygotowywać do działania w sytuacji zagrożenia lub sytuacji o charakterze kryzysowym, które mogą zdarzyć się niezależnie od miejsca czy czasu. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
W szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa zabrakło mi jednego elementu. Chodzi o ocenę obrażeń. Są wszelkie potrzebne informacje na temat udzielania pomocy w konkretnych przypadkach, ale nie ma nic na temat tego, jak w zorganizowany i systematyczny sposób sprawdzić, jakie obrażenia wystąpiły u poszkodowanego. Te elementy szkoleń są niezmiennie najwyżej oceniane przez ich uczestników.

Lepsze jest udzielenie dostatecznie dobrej pomocy, niż nieudzielenie jej w ogóle, z obawy, że nie będzie idealna.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli