Meritum nr 4 2010(19) Bezpieczeństwo w szkole...
Dział: Teorie i badania
Bezpieczeństwo świata z perspektywy naszego uczestnictwa w NATO i UE
Autor: Dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski
Obecne usytuowanie Polski na współczesnej politycznej mapie bezpieczeństwa (członkostwo w NATO, Unii Europejskiej, czy współpraca zawiązana z USA) wymaga nowego spojrzenia na system bezpieczeństwa państwa, którego filarem jest aktywne uczestnictwo Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego, a tym samym bezpieczeństwa państwa.

Współcześnie towarzyszą nam zagrożenia, które są związane przede wszystkim z napięciami i niestabilnością wywoływanymi przez terroryzm międzynarodowy, rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia oraz nieprzewidywalną polityką reżimów autokratycznych. Polska, jak każdy inny członek wspólnoty euroatlantyckiej, jest wystawiona bezpośrednio na w/w zagrożenia.

Należy przypuszczać, iż głównym zadaniem Unii Europejskiej i NATO, dotyczącym bezpieczeństwa będzie zwalczanie terroryzmu i kontrola zbrojeń. Aczkolwiek terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, to uaktywnił się na początku XXI wieku i tragicznie dotknął Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Hiszpanię.

W dniu dzisiejszym, kiedy zagrożenia są nieprzewidywalne, a ich skala ma charakter globalny, żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwa. Współcześnie bezpieczeństwo Polski, Unii Europejskiej i Sojuszu NATO powinno opierać się na współpracy i partnerstwie.


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli