Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Samokształcenie
EPOSTL jako nowe narzędzie w procesie kształcenia nauczycieli języków obcych
Autor: Magdalena Urbaniak
nauczycielka języka angielskiego, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków obcych (European Portfolio for Student Teachers of Languages - EPOSTL) powstało w ramach trzyletniego projektu Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu: System Kształcenia Nauczycieli (A Framework for Teacher Education), którego głównym celem było ujednolicenie kształcenia nauczycieli w krajach europejskich. Portfolio, stworzone przez grono międzynarodowych ekspertów (wśród nich, z Polski, profesor Hannę Komorowską) znawców różnych systemów edukacyjnych, zostało pomyślane jako narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli