Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Samokształcenie
Europejskie Portfolio Językowe - stan obecny i nowe wyzwania
Autor: Justyna Lesisz
anglistka, pracownica Ośrodka Rozwoju Edukacji
Czym jest Europejskie Portfolio Językowe? Odpowiedź na to pytanie powinna być prosta, zwłaszcza dla nauczycieli języków obcych. Niestety, dość często okazuje się, że wiedza na temat EPJ jest niepełna lub niedostatecznie aktualna. Celem artykułu jest przybliżenie idei EPJ, zapoznanie z obecną sytuacją portfolio oraz z wyzwaniami czekającymi użytkowników EPJ w najbliższej przyszłości...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli