Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Technologie informacyjne
Strona internetowa narzędziem promocji efektów kształcenia w szkołach realizujących Partnerskie Projekty Szkół
Autor: Anna Masna, Julia Płachecka
pracownice Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół
Nowoczesna technologia informacyjna i komunikacyjna jest nieodłącznym elementem wspierania edukacji. Z takiego założenia wychodzi także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, aktywnie uczestnicząca w działaniach związanych z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Do najważniejszych zadań fundacji należy realizacja europejskich programów edukacyjnych: "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu", prowadzi także krajowe biura Eurydice i Europass. Wśród działań dofinansowywanych przez Komisję Europejską za pośrednictwem fundacji, ważne miejsce zajmuje program Comenius ? duży i niezwykle popularny program grantowy adresowany do nauczycieli, uczniów, studentów i przedstawicieli władz oświatowych...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli