Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Technologie informacyjne
Komputer jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Autor: Ewa Stolarczyk
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Współczesna szkoła powinna przygotować świadomych odbiorców i użytkowników technologii informacyjnej, przyszłych obywateli społeczeństwa informacyjnego. Komputerowe wspomaganie nauczania to właśnie ta forma kształcenia, która stanowi przyszłość edukacji i daje szansę na zastąpienia metod werbalnego nauczania. Doskonałe efekty daje zaznajamianie z komputerem już na etapie edukacji elementarnej, co jest jednocześnie realizacją złożeń reformy programowej...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli