Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Technologie informacyjne
E-dziennik - blaski i cienie
Autor: Wiesława Iwaniak
pracownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie
Głównym celem wprowadzenia w szkole e-dziennika jest jego funkcjonalność i przydatność. Korzyści wynikające z wprowadzenia dziennika to: ogromne ułatwienie i oszczędność czasu w kwestii przygotowania statystyk, sprawozdań i raportów. Przygotowanie do wywiadówek jest szybsze, ponieważ dzięki obowiązkowej systematyczności, wszystkie oceny i nieobecności wpisywane są na bieżąco. (...) Do słabszych stron dziennika elektronicznego można zaliczyć to, że jest to produkt w fazie wdrażania, a przez to jeszcze niedoskonały. Użytkownicy skarżą się na trudności w logowaniu przy podziale na grupy (np. językowe), gdzie grupę stanowią uczniowie z kilku klas, bądź w szkołach o profilach zawodowych. Trudności te z pewnością będą niwelowane, a firmy informatyczne będą starały się zaproponować produkt najwyższej jakości i przydatności...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli