Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Dobra praktyka
Między standaryzacją a indywidualizacją, czyli jak pomóc uczniom z problemami w nauce
Autor: Bogumiła Ogrodowczyk, Joanna Pocałuń
nauczyciele konsultanci w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku
Powtarzające się niezadowalające wyniki ze sprawdzianów czy egzaminów zewnętrznych to jeden ze wskaźników nieradzenia sobie szkoły z problemami standaryzacji i indywidualizacji procesu dydaktycznego. Poprawa tej sytuacji wymaga od szkół refleksyjnego spojrzenia na własne działania i ich skuteczność. Aby wspomóc szkoły w tym zadaniu MSCDN Wydział w Warszawie we współpracy z Wydziałem w Płocku podjął się opracowania projektu, który miałby na celu otoczenie opieką szkół borykających się na co dzień z bezrefleksyjną etykietką szkoły "najgorszej", "gorszej niż..."...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli