Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Dobra praktyka
Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej
Autor: Elżbieta Nerwińska
nauczyciel, pedagog szkolny, dyrektor placówek doskonalenia nauczycieli w Warszawie
Metoda tutoringu szkolnego jest propozycją indywidualizacji pracy z uczniem, adresowaną do tych nauczycieli, którzy gotowi są przyjąć rolę przewodnika i wspomagać uczniów w procesie dorastania i rozwoju. (...) Model pracy nauczyciela w roli autora został opracowany na podstawie doświadczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli