Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Nauczanie i uczenie się
Pedagogika Montessori - szansa czy utopia?
Autor: Dorota Rotowska
dyrektor Niepublicznej Państwowej Szkoły Montessori w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 1, www.montessori.dag.pl
Jednym z nowo odkrywanych, choć nie nowych już w istocie nurtów, jest pedagogika Montessori - stworzona w ubiegłym stuleciu przez Włoszkę Marię Montessori. Ostatnie lata to prawdziwy wysyp przedszkoli opartych w całości lub częściowo o założenia i pomoce rozwojowe stworzone dla tej metody. Coraz częściej też nauczyciele szkolni, w poszukiwaniu aktywnych metod i środków nauczania, zaczynają sięgać do źródeł montessoriańskich. Często przy tym pojawia się pytanie: Czy ta pedagogika to tylko nurt wychowawczy, czy też przekłada się na cele nauczania?...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli