Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Nauczanie i uczenie się
Uczniowskie "czytam, więc jestem" w społeczeństwie informacyjnym
Autor: Krystyna Cembrzyńska
autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli, współautorka koncepcji egzaminu maturalnego i arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego
Jeśli dziecko opanuje sztukę czytania, nabywa umiejętność komunikowania się, dzięki niej może uczestniczyć w życiu społecznym i korzystać z dziedzictwa pokoleń. Zdobycie owej podstawowej umiejętności jest dla niego wielkim intelektualnym wysiłkiem polegającym na przełożeniu w umyśle liter, mających postać symbolu, na treść tego, co jest napisane albo wydrukowane. Efekt pracy dziecka, które nauczy się najpierw poprzez rysunek, a potem przez opanowanie umiejętności czytania oraz pisania poznawać i wyrażać siebie czy świat, można porównać do wysiłku ludzkości dochodzącej przez długie wieki do symbolicznego ujmowania opisu rzeczywistości. To porównanie jest potrzebne, by uzmysłowić trud dziecka i fenomen tego trudu w postaci rozwijającej się u niego umiejętności czytania...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli