Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Nauczanie i uczenie się
Neurolingwistyczne programowanie, czyli jak wykorzystywać możliwości ludzkiego umysłu
Autor: Dr Ewa Suchecka
adiunkt w Katedrze Edukacji Początkowej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, metodyk nauczania języka angielskiego
Neurolingwistyczne programowanie (NLP) to zbiór przekonań, postaw oraz umiejętności, które uzdalniają ludzi do osiągania tego, co zamierzyli, a nawet więcej. Teoria ta, zapoczątkowana w latach 70. XX wieku przez Johna Grindera, amerykańskiego profesora lingwistyki, oraz Richarda Bandlera, ówczesnego studenta psychologii, zdobywa coraz większą popularność wśród różnych grup zawodowych, w tym również wśród nauczycieli. "Neuro" w niniejszym terminie odnosi się do sposobu, w jaki doświadczamy świata zewnętrznego poprzez zmysły, a następnie tworzymy jego reprezentacje w umyśle poprzez różnorodne procesy neurologiczne. "Lingwistyczny" dotyczy sposobu, w jaki język, którego używamy, zarówno kształtuje, jak i odzwierciedla nasze postrzeganie świata. Natomiast "programowanie" dotyczy treningu, jakiemu poddajemy samych siebie, aby myśleć, mówić i działać w nowy sposób w celu uwolnienia własnego potencjału i osiągnięcia tego, o czym wcześniej jedynie marzyliśmy?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli