Meritum nr 3 2010(18) EFEKTY KSZTAŁCENIA
Dział: Teorie i badania
Co wiem o ocenianiu, które sprzyja efektywności kształcenia?
Autor: Beata Kossakowska
nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jeśli spojrzymy na zakres wskazanych rezultatów najbardziej widocznym sposobem oceniania jest ocenianie sumujące. Daje ono dowody za pomocą testów i egzaminów o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów, na tej podstawie rankinguje szkoły ? rozlicza je za wyniki w nauce. A gdzie informacja o uczniowskich nawykach, motywach, przekonaniach i przyzwyczajeniach do ustawicznego kształcenia się?
Czy dlatego, że jest trudniejsza do pozyskania, interpretacji, normalizacji ? ta informacja bywa pomijana w rozmowach o efektywności kształcenia?...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli