Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Prawo oświatowe
Kilka uwag na temat bezpieczeństwa (prawnego) w kontekście nauczania online
Autor: Aneta Kwiecień i Dariusz Kwiecień
Problem bezpieczeństwa w kontekście organizacji procesu dydaktycznego wspieranego technikami nauczania online jest wielopoziomowy. Począwszy od ochrony dostępu do materiałów, czym zainteresowani będą ich autorzy, poprzez szeroko rozumiane bezpieczeństwo w sieci w odniesieniu szczególnie do osób niepełnoletnich, po ochronę danych osobowych. Artykuł nie ma charakteru wykładni prawnej, a zamierzeniem jego autorów jest zakreślenie kilku zagadnień bliskich tematyce bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym prawem w kontekście organizacji i prowadzenia szkoleń online, jako instytucjonalnych, zorganizowanych projektów lub elementów wspomagających tradycyjne metody kształcenia. Kierowany jest do osób, które są zaangażowane w organizację i prowadzenie nauczania online lub nauczania wspieranego elementami na odległość, a także do osób, które uczestniczą w tego rodzaju formach kształcenia.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli