Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Dobra praktyka
Bezpieczeństwo programu zarządzającego biblioteką
Autor: Paweł Górski
Rozwój technologii cyfrowych i szybko postępująca informatyzacja społeczeństwa polskiego mają duży wpływ na działalność nowoczesnych bibliotek. Komputer, drukarka, czytnik kodów kresowych oraz inny sprzęt elektroniczny stają się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy bibliotekarza.

Gdy nauczyciel-bibliotekarz otrzyma już taki sprzęt komputerowy, do pełnego jego wykorzystania niezbędny staje się system biblioteczny. Jeżeli elektroniczny katalog będzie źle zabezpieczony, to może zdarzyć się sytuacja, że pewnego dnia wszystkie bezcenne dane, które z takim trudem tworzone były przez pewien czas, zostaną utracone. Aby tego uniknąć, autor artykułu proponuje kilka rad, które mogą zostać wdrożone w życie nawet przez komputerowych laików.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli