Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Dobra praktyka
Dziennik elektroniczny w szkole
Autor: Dariusz Stachecki
Artykuł poświęcony jest dziennikowi elektronicznemu, który jest systemem informatycznym, przetwarzającym dane osobowe. Autor podaje praktyczne porady, czym powinna kierować się szkoła przy wyborze takiego systemu, jak i komu zapewnić i zorganizować dostęp do dziennika, jak wprowadzać dane do dziennika i zapewnić do niego niezawodny dostęp. Omawiając kwestię bezpieczeństwa dziennika elektronicznego, nie koncentruje się na konkretnym produkcie, lecz omawia czynniki mające wpływ na bezpieczne wdrażanie i stosowanie elektronicznego systemu w szkole. Zwraca także uwagę na te aspekty, które pozwalają dyrektorom szkół wybrać produkt najlepszy i jednocześnie zapewniający komfort pracy, stabilność, niezawodność i bezpieczeństwo.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli