Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Dobra praktyka
Bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury informatycznej
Autor: Jerzy Piskor
Ważnym elementem komputeryzacji pracy szkoły jest szacowanie i kontrola ryzyka związanego z wykorzystaniem komputerów w zakresie zachowania przez nie poufności, łatwości dostępu i integralności. Autor artykułu w 1994 roku utworzył w szkole podstawowej informacyjny system wspierania edukacji i zarządzania, który jest ciągle modyfikowany i doskonalony, a doświadczenia z jego funkcjonowania stały się podstawą niniejszego artykułu.

Przedstawił aktualne elementy szkolnej infrastruktury informatycznej i na podstawie własnych doświadczeń podał szereg wskazówek i porad, jak budować możliwie najbezpieczniejszą infrastrukturę, a potem ustawicznie pracować nad edukacją jej użytkowników dla bezpieczeństwa.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli