Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Dobra praktyka
Stop cyberprzemocy!
Autor: Małgorzata Nowak
Portale Nasza Klasa, Fotka - to nie jedyne miejsca, gdzie coraz częściej ocenia się szkołę, gdzie można "dokopać" nauczycielowi, dać upust niekontrolowanym emocjom i niewybrednemu słownictwu. Pozorna anonimowość Internetu nie może oznaczać bezradności szkoły, niemocy nauczyciela, obojętności dyrektora. Od nauczycieli zależy, czy pozwolą na swobodny rozwój sytuacji i poczucie bezkarności tylko pozornie wirtualnych a w rzeczywistości jakże realnych sprawców cyberprzemocy. Zadaniem pedagoga jest skuteczna reakcja na niewłaściwe zachowanie uczniów. Obowiązkiem każdego jest szybka i zdecydowana reakcja na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi. Autorka, dyrektorka Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, przedstawia historię, która miała miejsce w jej szkole i przybliża sposób rozwiązania przez nią zaistniałego problemu związanego z cyberprzemocą.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli