Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Nauczanie i uczenie się
Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci"
Autor: Robert Makowski
W artykule podjęta została bardzo ważna kwestia ? w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zagrożeniach w Internecie, nie demonizując ich ani nie uciekając w moralizatorstwo? Jak wytłumaczyć dziecku, że nieprzemyślana publikacja jego danych osobowych lub zdjęć w sieci może oznaczać poważne problemy w świecie realnym? Najskuteczniejszą metodą ograniczenia skali zagrożeń wobec dzieci w Internecie jest oczywiście edukacja najmłodszych internautów ? tak, by sami potrafili uniknąć kłopotliwych sytuacji. Autor artykułu przedstawia ofertę materiałów dla nauczycieli, przygotowaną przez Fundację Dzieci Niczyje, które umożliwiają prowadzenie atrakcyjnych zajęć i bez zbędnego dydaktyzmu zapoznają najmłodszych internautów z zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli