Meritum nr 2 2010(17) CYFROWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO
Dział: Nauczanie i uczenie się
Uczymy dzieci, jak być bezpiecznym w Internecie
Autor: Agnieszka Borowiecka
Korzystanie z Internetu stało się czynnością naturalną i powszechną, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a zagrożenia związane z używaniem komputerów czy korzystaniem z sieci Internet są tematem zarówno licznych opracowań, jak i wielu konferencji i zebrań metodycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i z jakich gotowych materiałów dostępnych w sieci Internet mogą korzystać nauczyciele uczący dzieci, jak być bezpiecznym w Internecie. Autorka przedstawia szczegółowo wiele serwisów, w których znajdują się pomoce metodyczne dla nauczycieli i uczniów, dotyczące bezpieczeństwa internetowego, np. Portal Partnerstwo dla Przyszłości, Kampania społeczna ?Dziecko w Sieci?, Projekt ?3... 2... 1...Internet? i inne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli