Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Samokształcenie
EuroProf, czyli inny sposób na zdobywanie kwalifikacji do nauczania języka hiszpańskiego
Autor: Ewa Piech, nauczyciel konsultant, Kierownik Pracowni Edukacji Językowej ORE
a początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zmieniła się polityka Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków obcych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zmierzają do tego, aby każdy Europejczyk kończący szkołę średnią, oprócz języka ojczystego, znał dobrze przynajmniej dwa języki obce – jeden o zasięgu międzynarodowym oraz inny, wybrany przez siebie język kraju członkowskiego. Państwa Unii Europejskiej podjęły to wyzwanie, ujednolicając politykę edukacji językowej, starając się przełamać panujące dotychczas przyzwyczajenia w nauczaniu języków obcych i stereotypy w myśleniu o znaczeniu ich znajomości.

W artykule opisywany jest program, który ułatwia nauczycielom zdobywanie kwalifikacji pedagogiczno-metodycznych oraz doskonalenie zawodowe w zakresie nauczania języka hiszpańskiego realizowany przez, istniejący od 1 stycznia 2010 roku, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), do końca ubiegłego roku - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN).

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli