Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Dobra praktyka
Podróże językowe z Comeniusem
Autor: Anna Majewska, nauczyciel konsultant w zakresie edukacji językowej i języka angielskiego w Mscdn Wydział w Ciechanowie
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom programu Comeniusa. Comenius - komponentu programu „Uczenie się przez całe życie”, który wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji europejskiej, wzbogaca i uzupełnia systemy edukacyjne krajów w nim uczestniczących. Program ten przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli