Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Dobra praktyka
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu – dwadzieścia lat minęło
Autor: Elżbieta Kwaśnik, Wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu, Nauczyciel konsultant MSCD Wydział w Radomiu
Artykuł jest poświęcony sytuacji związanej z kształceniem nauczycieli języków obcych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. Przedstawiona została historia powstania Kolegium, trudności i sukcesy, oparte na dobranej kadrze naukowej i współpracy z partnerami zewnętrznymi.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli