Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Nauczanie i uczenie się
Wymiana międzynarodowa
Autor: Iwona Moczydłowska, nauczyciel konsultant ds. nauczania języków obcych MSCDN Wydział w Siedlcach
„Uczestnictwo w projektach i programach współpracy międzynarodowej oraz kontakt z użytkownikami języka zapisane zostały w nowej podstawie programowej jako warunek konieczny do osiągnięcia wymagań z języka obcego na poziomie IV.2 dla szkół dwujęzycznych. Dla pozostałych szkół stanowi możliwość, z której warto skorzystać. Właściwie przygotowana wymiana stanowi skuteczne narzędzie w osiąganiu podstawowego celu kształcenia językowego tj. umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Służy także rozwijaniu innych kompetencji kluczowych, w tym szczególnie kompetencji społecznych i obywatelskich, świadomości kultury i umiejętności jej wyrażania, umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznej. Projekty wymiany realizowane są zwykle przez nauczycieli języków obcych. Stoi przed nimi zadanie przygotowania przedsięwzięcia pod względem pedagogicznym, kulturowym, językowym i organizacyjnym. W artykule przedstawione zostały rodzaje wymiany, źródła jej finansowania, sposoby znalezienia partnera oraz praktyczne wskazówki do planowania i realizacji przedsięwzięcia”.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli