Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Nauczanie i uczenie się
Rozwijanie zdolności do nauki języków obcych u uczniów na lekcji języka obcego
Autor: mgr Joanna Sobańska–Jędrych, Instytut Germanistyki Uniwersytet Warszawski
Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków ich indywidualnego i wszechstronnego rozwoju. Jednakże działania dzisiejszej szkoły koncentrują się w dużej mierze na kształceniu uczniów przeciętnych, pozostawiając uczniów zdolnych samym sobie.Często zakłada się, że uczeń zdolny sam sobie poradzi. Jednakże uczniowie zdolni bez odpowiedniej pomocy „z zewnątrz” rzadko mogą w pełni dostrzec i rozwinąć swoje zdolności.

Celem artykułu jest ukazanie lekcyjnych możliwości rozwijania zdolności do nauki języków obcych u uczniów, uwzględniających ich indywidualne możliwości poznawcze i cechy osobowościowe oraz wspierających ich samodzielną naukę. Przedstawione zostały różnorodne formy pracy, jak otwarte formy nauczania/ uczenia się (praca projektowa, praca według planu tygodniowego, praca w formie przystanków uczenia się), czy kreatywne formy (brainstorming, mindmapping) oraz ich szczególne znaczenie w rozwijaniu zdolności do nauki języków obcych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli