Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Nauczanie i uczenie się
„Wczesna edukacja językowa” – projekt MSCDN
Autor: Agnieszka Zakrzewska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Warszawie, Koordynator Projektu „Wczesna edukacja językowa”
Od wiosny 2009 roku Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekt Wczesna edukacja językowa adresowany do wszystkich nauczycieli uczących języka obcego w klasach I – III szkoły podstawowej autorstwa nauczycieli konsultantów MSCDN - Mirosławy Pleskot, Annety Sadowskiej-Martyka, Agnieszki Zakrzewskiej.

Projekt w swoich założeniach zwraca uwagę na istotę problemu jakim jest właściwie prowadzona edukacja małego dziecka w zakresie języków obcych oraz jest próbą upowszechniania, zalecanej przez Radę Europy, metody zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL). Aktywności podjęte w trakcie realizacji projektu sukcesywnie wchodzą w zakres działań MSCDN w ramach działalności Mazowieckiego Klubu Wczesnej Edukacji Językowej (Wydział w Warszawie).

Zapraszamy do lektury artykułu i udziału w konferencji prezentującej efekty realizacji Projektu na Mazowszu 25 października 2010r w siedzibie Wydziału w Warszawie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli