Meritum nr 1 2010(16) JĘZYKI (NIE)OBCE
Dział: Teorie i badania
Metody nauczania języków obcych a literatura
Autor: dr Ewa Kalinowska, Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego naUniwersytecie Warszawskim, Wiceprezes PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
Artykuł jest poświęcony sytuacji związanej z kształceniem nauczycieli języka francuskiego w UKKNJF na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiona została historia powstania Kolegium Języka Francuskiego – wraz z jego sukcesami, trudnościami i wyzwaniami.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli