Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Dziecko przy komputerze - kiedy, jak, dlaczego?
Autor: Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień
Czy nadal masz wątpliwości, co do edukacji komputerowej małego dziecka ? Zamieszczony materiał jest próbą zastanowienia się nad wybranymi aspektami wykorzystania najnowszych technologii w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli