Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Dobra praktyka tworzenia przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
Metoda Dobrego Startu - teoria a praktyka
Autor:
Rytm, ruch, obraz, działanie – jednym słowem uczymy polisensorycznie. Metoda Dobrego Startu jest propozycją bogatych rozwiązań dydaktycznych, które wskazują nauczycielom, jak właściwie organizować przestrzeń edukacyjną dziecka w przedszkolu. Może dzięki MDS łatwiej będzie znaleźć odpowiedź na pytania – Co to znaczy „przygotować dzieci do nauki czytania i pisania” i jak dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb dziecka?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli