Meritum nr 1 2009(12) Sześciolatek w szkole...
Dział: Dobra praktyka tworzenia przestrzeni edukacyjnej małego dziecka
Lew Wygotski - myśliciel, któy zmienił nauczanie
Autor:
Teksty prezentują praktyczne rozwiązania teorii Wygotskiego w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tym praktycznym rozwiązaniem jest program edukacyjny „Klucz do uczenia się”, który jest wdrażany od 2 lat w 60 przedszkolach na terenie Mazowsza.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli